Oétvaart in ôs Modertaal

“As ‘nne mins störf… mot d’r van alles geregeld waere!”

 

Beej de keus van ‘nnen oétvaartverzörger laot geej zake wie persuuënlikke aandach en vertrouwe oéteraard naodrökkelik meiwaege. Geej wilt toch det alles wies in de puntjes en in detail good geregeld is, van ‘t veurtiédig bespraeke van de oétvaart wies ein perfecte piëteitsvolle oétveuring heejvan.

BEL 24/7 BEEJ 'N EUVERLIÉJE

Hendrickx Oétvaartverzörging
Venlo

Aandach
en Service

De aandach en service staon beej ôs door de kleinschaligheid hoëg in ‘t vaan. Heejdoor zörge weej d’rveur det ‘t aafscheid ondanks ‘t verdreet toch ‘n biezondere en waerdevolle herinnering wuurd.

Idderein is uniek en dus ouk iddere oétvaart. Weej zörge d’rveur det ‘t aafscheid van ôgge deerbare pás beej ôgge achtergrond en laevesbeschouwing.

d’n Oétvaart

Standaard oétvaarte bestaon neet miër. D’r wuurd steeds miër gevraog nao ‘n aafscheid gespegeld aan ‘t laeve van de euverlejene en naobestaonde, ‘n persuuënlikke invölling heejvan. Euverrompeld door emoties nao ein euverliéje zal ‘t naeme van beslissinge bemoejlikke. Daorum dinke weej met óg mei en zulle óg helpe um toch ein persuuënlikke invölling aan ‘t aafscheid te gaeve.

Maar meschiens zien d’r zake die geej gaer zelf wilt doon, wie de letste verzörging thoés, opbaring en aafscheidsbezeuk thoés, ‘t sloéte van de kis op de daag van d’n oétvaart, de verzörging van de teks van de rouwbreef of gedachtenisprintje, enz. Det kin allemaol, alles wuurd pas nao zorgvöldig euverleg mit d’n oétvaartverzörger vasgelag.

De oétvaartleid(st)er dae ‘t iërste regelgesprek veurt, is veur de naobestaonde ouk ‘t aanspraekpunt in alle daag die volge. Hae/zeej onderhilt mit ôs klante ‘nne persuuënlikke band en zörg d’rveur altiéd en euveral good bereikbaar te ziën. Door de naobestaonde wuurd dit as hiël persuuënlik en plezeerig ervare.

Hendrickx Oétvaartverzörging
Venlo

Beej ’n
euverliéje

Metein nao ‘n euverliéje thoés deent geej kôntak op te naeme mit de hoésdokter of de deensdoonde dokter. Deze môt officieel ‘t euverliéje konstatere en vaslegge in ‘n “Verklaoring van Euverliéje”, en zal dees verklaoring achterlaote beej de naobestaonde.

Euverliéje in Gashoés
of Verzörgingshoés

Beej euverliéje in ‘n gashoès of verzörgingshoés bliëve dees pepeere beej de euverlejene. Dees verklaoring haet de oétvaartleider nuëdig veur ‘t regele van ‘n aantal praktische zake en ‘t aangaeve beej de gemeinte. Dan kint geej indeen gewins ‘n beroop doon op geistelikke beejstand. Daonao volsteit éín tillefoontje nao ôs met de melding van ’t euverliéje.

Hendrickx Oétvaartverzörging
Venlo

Weej neme óg
alles oét hand

Weej make ‘n aafspraok mit ôg um beej ôg thoés de iërste noëdzakelikke veurzeninge t.b.v. de euverlejene same met ôg te bespraeke. Van ‘n thoésopbaring of ‘n oétvaartcentrum nao ôg keus, alles is bespraekbaar.

Um gans aan de winse te kinne voldoon, hebbe weej alle faciliteite veur ‘n gooje deensverliëning in eige beheer, beejveurbeeld as de keus velt op ‘n thoésopbaring of wilt assistere in de letste verzörging in ‘n oétvaartcentrum.

Verzekere van ’n oétvaart

Neet idderein haet ‘n begrafenis- of krematieverzekering, waomei geej de koste van de oétvaart veuraaf (gedeiltelik) kint aafdekke. Idderein is vreej um de oétvaart te laote verzörge door de oétvaartondernaeming, die door um of eur gekaoze wuurd. Geej kint altiéd van ôs deensverliéning gebroék make. ‘t Mak dus neet oét beej wae of op welke wiés geej verzekerd ziet.

Daobeej kint geej vertrouwe op ôzze decennia lange ervaring in de verzörging van ‘n stiélvolle oétvaart.

De koste van
’n oétvaart

Weej bezitte gén deure gebouwe en hove gén deure groëte organisasie te onderhalde. Dit zal oétintelik leide tot ‘n waerdig aafscheid maar ‘n liëgere raekening.

‘Oétvaartverzörging Hendrickx, veur ’n stiélvolle oétvaart’

Hendrickx Uitvaartverzorging
Venlo

24 uur per dag
7 dagen per week

Het melden van een overlijden kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 

U wenst
Wij zorgen

Elke uitvaart heeft een eigen karakter. Wij respecteren dat karakter en proberen onze invulling daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten.

Daarom is de keuze voor Peter Hendrickx als uitvaartverzorger een verzekering voor een passend, goed verzorgd afscheid.

U wensen
staan Centraal

Wij hebben alle faciliteiten voor een goede dienstverlening in eigen beheer, bijvoorbeeld als u de keuze maakt voor een thuisopbaring of de laatste verzorging zelf wilt doen.

Daarnaast beschikken wij zelf over een 24-uurs Rouwkamer!

Contactformulier

Voor snel contact en uw vragen kunt u ook onderstaand formulier gebruiken.

Contact Uitvaart Venlo

Neem contact op met Uitvaartverzorger Peter Hendrickx in Venlo voor uw vragen en/of volledige ontzorging bij een uitvaart.

Uitvaartverzorging Hendrickx in Venlo

Pepijnstraat 78
5921 HN Venlo-Blerick

M 06 229 734 09

Over Peter Hendrickx

Peter Hendrickx is een uitvaartverzorger die beschikt over een ruime ervaring en uiterst gedreven is om de uitvaart van uw dierbare overledene tot in de puntjes te verzorgen.

Online Condoleren
met uw eigen Gedachtenispagina

Bij een uitvaart verzorgt door Peter Hendrickx kunt u gratis gebruik maken van onze ‘online condoleren’ mogelijkheid.

Deze gedachtenispagina is een ontmoetingsplaats waar waardigheid, ethiek en het betuigen van medeleven centraal staan.